Innowacje

Zrealizowaliśmy projekt p.t. „Badania sposobów obróbki wstępnej surowca odpadowego celem optymalizacji produkcji bioetanolu i biogazu w modelowym układzie biorafinerii”
Czytaj więcej
Realizujemy projekt p.t. „Rewitalizacja terenu inwestycyjnego wraz z adaptacją budynku na halę produkcyjną w celu dostosowania do potrzeb planowanego zakładu produkcyjnego”
Czytaj więcej
Realizujemy projekt p.t. „Opracowanie technologii przetwarzania odpadów miejskich, rolniczych i innych organicznych do paliw i nawozów w innowacyjnej biorafinerii w warunkach polskich”
Czytaj więcej
Realizujemy projekt p.t. „Opracowanie modelu turbiny wiatrowej o osi pionowej”
Czytaj więcej
Realizujemy projekt p.t. „Warstwowy zasobnik wody ciepłej z PCM”
Czytaj więcej