Dzierżawa gruntów

Poszukujemy działek o wielkości przynajmniej 1 ha, spełniających poniższe warunki:

  • Klasa bonitacyjna ziemi: 4, 5, 6
  • Usytuowanie poza jakimkolwiek obszarem ochrony przyrody lub krajobrazu
  • Bliskie sąsiedztwo Głównego Punktu Zasilania (GPZ), maksymalnie do 15 km
  • Przebiegająca przez działkę lub usytuowana na granicy działki linia średniego napięcia 15 kV
  • Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zezwalający na budowę farmy fotowoltaiczne
Profi Systems Technology

Roczny czynsz dzierżawny za każdy hektar ustalany jest indywidualnie.