Jednostki kogeneracyjne

Współpracujemy z jednym z największych producentów jednostek kogeneracyjnych na świecie.  Oprócz samodzielnych jednostek kogeneracyjnych nasz partner dostarcza również kompletne projekty „pod klucz” obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę technologii oraz zbudowanie całego źródła energetycznego.

Profi Systems Technology

Kogeneracja to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym, w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej.

  • Micro – 20 do 55 kW
  • Cento – 75 do 220 kW
  • Flexi – 250 kW do 555 kW
  • Quanto – 600 do 4500 kW

Agregaty kogeneracyjne spalają zarówno gaz ziemny i LPG, jak i różne rodzaje biogazu. Biogaz jest wytwarzany jako produkt rozkładu biomasy w biogazowniach rolniczych, miejskich ośrodkach recyklingu lub podczas procesu oczyszczania ścieków.  Do produkcji energii elektrycznej można również wykorzystać gaz kopalniany, pochodzący z odmetanowania kopalni lub gaz ziemny wydobywany przy szybach naftowych.