Usługi doradcze

W związku z długoletnim doświadczeniem i współpracą z jednostkami naukowymi jaki ich partnerami firma przy współpracy Agencji Rozwoju Pomorza prowadzi usługi doradcze. 

Profi Systems Technology

Otrzymaliśmy akredytację od Agencji Rozwoju Pomorza dla Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP z województwa pomorskiego w ramach projektu "Spektrum". Zakres uług jakie prowadzimy w ramach projektu, to:

  • Doradztwo w zakresie prawa
  • Doradztwo w zakresie ITC
  • Doradztwo w zakresie marketingu
  • Doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi

Oprócz usług doradczych w ramach projektu "Spektrum" specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowań między innymi z NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), PARP (Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), NFOŚ (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska).