Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Podkłady kolejowe, impregnowane olejem kreozotowym zawierającym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, są odpadem niebezpiecznym z powodu zawartości silnie toksycznych i rakotwórczych substancji chemicznych, takich, jak: antracen, fluoren, fenantren, benzo[a]antracen oraz benzo[a]piren. Substancje te są bardzo szkodliwe, zarówno dla środowiska naturalnego jak i zdrowia ludzi.

Przechowywanie, wykorzystywanie w ogródkach czy palenie wycofanych z eksploatacji drewnianych podkładów kolejowych jest poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt.

Impregnowane podkłady dewniane skażają glebę, powietrze, przyczyniają się do powstawania smogu, a także uwalniają do atmosfery silnie trujące i rakotwórcze związki chemiczne.

Nie pozwól na to!

Naszą misją jest bezpieczny, sprzyjający środowisku i legalny odbiór wycofanych z eksploatacji drewnianych podkładów kolejowych. Jesteśmy przygotowani do realizacji Transgranicznego Przemieszczania Odpadów.

  • Współpracujemy z partnerem na terenie UE, który posiada jedną z największych sieci instalacji do utylizacji odpadów o kodzie 170204* realizując to w procesie odzysku R1
  • Świadczymy wszelkie usługi dodatkowe, m.in. segregacje, paczkowanie, załadunek, inne zlecone przez Klienta
  • Dbamy o Klienta od chwili pierwszego kontaktu i podpisania umowy o współpracę aż do końcowego procesu utylizacji potwierdzonego dokumentem
  • Dysponujemy przewoźnikami, którzy w zależności od jakości odbieranego odpadu posiadają optymalne platformy ładunkowe. Każdy przewoźnik posiada niezbędne uprawnień oraz decyzji administracyjnych na przewóz odpadu o kodzie 170204* na terenie UE
  • Nasza spółka prowadzi działalność na terenie całego kraju świadcząc usługi  dla podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych
Profi Systems Technology

Profi Systems Technology zarejestrowany jest w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) pod numerem 000505753.